Takmålning Plåttak

Det är få entreprenörer som har det som krävs när det gäller att måla om gamla plåttak och få ett resultat som består. Att måla om ett plåttak kräver noggrannhet, rätt maskiner och stor kunskap. Vi på Takexperterna är diplomerade rostskyddsmålare och har lång erfarenhet vad gällande renovering av plåttak. Vi jobbar i enlighet med noxyde föreskrifter som är ett marknadsledande system för ommålning av plåttak. Färgen karakteriseras av dess extrema förmåga att följa rörelserna i byggmaterialet 200% elastisk. Färgen är klassificerad enligt C5-M vilket är den högsta klassningen vad gällande rostskydd.

Kostnaden för en Noxyde-beläggning kan ofta fördelas över 15-25 års tid beroende på objektets geografiska placering.

1. Vi Blästrar taket med ett tryck på 500bar - 2500bar beroende på rostangrepp och vilken beläggning taket har. Detta för att säkerställa att all gammal färg med dålig vidhäftning avlägsnas.

2. Vi besiktar taket så att det är rent och kontrollerar om några reparationer i platen behövs genomföras innan målnings arbetet påbörjas.

3. Vi applicerar första lagret av noxyde 175 my med färgspruta. Nu har taket fått sitt första lager färg som garanterar färgens vidhäftning mot taket.

4. Vi applicera andra lagret av noxyde 175my med färgspruta. Nu är taket färdigbehandlad och har fått ett skydd som kommer hålla under många år framöver.