Takmålning Betongtak

Trasiga tak är en vanlig orsak till fuktskador. En liten skada på taket kan ge större följder på andra ställen i ditt hus. Taket är vital del av husets fuktskydd. Tillsammans med fasaden är det den del som utsätts hårdast för nederbörd, vind och temperaturskillnader. Sprickor, hål, mossa och löv kan orsak fuktproblem på taket och förstöra takpannorna. Det är därför viktigt att du har ett kontinuerligt underhåll på ditt tak utförs.

För att förlänga livslängden på taket och säkerställa att huset ej blir fuktskadat är det viktigt med rätt underhåll. takpannor av betong bör behandlas eller impregneras vart femtonde år För att bibehålla pannans ytskikt. Ytskiktet skyddar mot nedbrytning av pannan samt avvisar fukt dvs förhindrar skador på undertak och frostsprängningar. Ett dåligt ytskikt resulterar I en fuktig panna, vilket ger goda förutsättning för att mossa och alger kan växa.

Så låt inte ditt tak bli förstört, behandla det istället.

1. Vi ångtvättar taket med en av våra special anpassade enheter. Vattnet kan värmas upp till otroliga 110 grader och producera ett tryck på hela 500 bar. En speciell takvagn med parallella dysor rengör taket skonsamt med högtrycks ånga så papp och läckt inte kommer till skada.


2. Vi anti- alg behandlar taket. Detta för frigöra pannans porer. Samt säkerställa att taket är rent innan målning.

3. Första lagret lagret färg fyller pannornas porer med isonits akrylat. Nu har vi förseglat pannornas porer och gett bästa förutsättningar för nästa lager färg som kommer ge pannan ett ytskikt.

4. Andra lagret av isonits akrylat ger pannorna ett ytskikt. Nu har pannan en yta som effektiv skyddar mot fukt,mossa,alger och andra föroreningar. Så istället för att takpannan bryts ned av väder och vind så är det färgen som blir den nya slitytan.