Takmålning

Betongtak

Trasiga tak är en vanlig orsak till fuktskador. En liten skada på taket kan ge större följder på andra ställen i ditt hus. Taket är viktig del av husets fuktskydd. Tillsammans med fasaden är det den del som utsätts hårdast för nederbörd, vind och temperaturskillnader. Med hjälp av Isonits fyrstegsbehandling gör vi ditt tak som nytt igen.

Plåttak

Att måla om ett plåttak kräver noggrannhet, rätt maskiner och stor kunskap. Vi på Takexperterna är diplomerade rostskyddsmålare och har lång erfarenhet vad gällande renovering av plåttak.