Fasadtvätt

Betongfasad • Tegelfasad • Plåtfasad • Putsfasad • Träfasad

Vi rengör din fastighet skonsamt med ultrarent vatten. Vilket betyder att vattnet är helt renat från salt, kalk, mineraler och metaller. Tack vare den höga ytspänningen i varje vattendroppe löser den effektivt alger, sot, salter och fett.

Resultatet blir en skonsam rengörning av fasaden med lågtryck, ultrarent-vatten och mjuka borstar. Efter som att det ultra rena vattnen löser upp algerna på fasaden dvs tar död på dom så får man en steril yta. Resultatet blir alltså en ren fasad under längre tid än om man skulle tvätt fasaden med vanligt vatten.

Hos oss ingår alltid en fasadbehandling (anti- alg behandling) efter avslutad fasadtvätt.